Teksti suurus:

Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2015, 35

Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 19.11.2015 nr 65

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Anija Vallavolikogu 26.09.2013 määruse nr 93 „Kehra Sotsiaalkeskuse põhimäärus“ § 4 lõike 3 punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt:
“9) kinnitab sotsiaalkeskuse töötajate koosseisu, esitades selle enne kinnitamist kooskõlastamiseks vallavalitsusele.”

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Jaanus Kalev
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json