Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2017
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
  Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2017, 5

  Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 21.11.2017 nr 1

  Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4, § 5, § 26 lõigetest 1-3 ning lähtudes Maardu Linnavolikogu 09. oktoobri 1996 aasta määrusest nr 136 “Maardu linna eelarve koostamise eeskiri”, Maardu Linnavolikogu 22. novembri 2016 määrusest nr 90 ”Maardu linna 2017. aasta eelarve vastuvõtmine” ja Maardu Linnavalitsuse 24.10.2017.aasta protokollilisest otsusest nr 51 ning Maardu Linnavalitsuse 07.11.2017.aasta protokollilisest otsusest nr 52

  § 1.   Võtta vastu Maardu linna 2017. aasta II lisaeelarve alljärgnevalt:


  Põhitegevuse tulud kogumahus 823 433 eurot;


  Investeerimistegevuse tulem 39 953 eurot;


  Põhitegevuse kulud kogumahus 870 886 eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.11.2017 a.

  § 3.   Määrus jõustub 3. päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Ailar Lyra
  Maardu Linnavolikogu esimees

  Lisa Maardu linna 2017. a II lisaeelarve

  Lisa Maardu linna 2017. a II lisaeelarve põhitegevuse tulud

  Lisa Maardu linna 2017. a II lisaeelarve põhitegevuse kulud tegevusalade järgi

  Lisa Maardu linna 2017. a II lisaeelarve investeerimistegevus

  Lisa Maardu linna 2017. a II lisaeelarve seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json