Teksti suurus:

Rae Vallavolikogu 18. märtsi 2014 määruse nr 6 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 25

Rae Vallavolikogu 18. märtsi 2014 määruse nr 6 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 20.11.2018 nr 26

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rae Vallavolikogu 18. märtsi 2014 määruses nr 6 “Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“ tehakse järgmised muudatused:

 (1) paragrahv 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt: „(3) Peetri teeninduspiirkond – Assaku alevik, Järveküla, Peetri alevik, Rae küla, Uuesalu küla.“

 (2) paragrahv 1 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tõnis Kõiv
Rae Vallavolikogu esimees