Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve

Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 54

Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 20.11.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 ja Kanepi valla põhimääruse § 36 lõike 1 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Kinnitada Kanepi valla 2018. aasta teine lisaeelarve vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

Lisa Koondeelarve

/otsingu_soovitused.json