Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

2020. a maamaksumäärade kehtestamine

2020. a maamaksumäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2019, 19

2020. a maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 21.11.2019 nr 30

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1-3 ning § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Maamaksumäär

  (1) Kehtestada Lääne-Nigula vallas 2020. aastal maamaksumääraks 2,5% maa maksustamishinnast aastas, v.a käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhud.

  (2) Kehtestada Lääne-Nigula vallas 2020. aastal põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0% maa maksustamishinnast aastas.


§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json