ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Laeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.12.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2012, 18

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 18.12.2012 nr 71

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekandeseaduse § 22 2 lõike 5 ja 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel Laeva vallas.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud


Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle Laeva vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 3.   Alaliste kulude tõendamine


Toimetulekutoetuse taotleja esitab dokumendid, mis tõendavad taotleja eluruumi alalisi kulusid.

§ 4.   Alaliste kulude piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) tegelik korteriüür või hooldustasu kuni 1,5 eurot m2 kohta kuus;
  2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 2 eurot 1m2 kohta kuus;
  3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 3 m3 inimese kohta kuus;
  4) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 30 eurot üheliikmelise pere ja kuni 15 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus kuni 9,60 eurot üheliikmelise pere ja kuni 6 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
  6) maamaksukulud kuni 0,13 eurot 1 m2 kohta kuus;
  7) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile, kuni 0,20 eurot 1m2 kohta kuus;
  8) tegelik olmejäätmete veotasu.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 30.03.2010 määrus nr 7 “Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

  (2) Tunnistada kehtetuks Laeva Vallavolikogu 26.10.2010 määruse nr 21 “Laeva Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutuselevõtmisega” § 8.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

Elviire Villa
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json