HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind õppetasu suuruse kehtestamine

Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind õppetasu suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:08.06.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 05.06.2020, 96

  Aruküla Huvialakeskuse Pääsulind õppetasu suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 13.12.2011 nr 21
  RT IV, 28.12.2012, 55
  jõustumine 01.01.2012

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  14.01.2014RT IV, 29.01.2014, 2701.02.2014, osaliselt 01.09.2014
  16.04.2014RT IV, 02.05.2014, 501.09.2014
  14.05.2019RT IV, 29.05.2019, 401.09.2019
  12.05.2020RT IV, 05.06.2020, 1608.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2020. a

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja 2 ning huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada Aruküla Huvialakeskuses Pääsulind (edaspidi huvialakeskus) järgmised õppetasu suurused ühes kalendrikuus:

    (1) Muusikaosakond:
    1) pillierialade põhiõpe 35 eurot;
    2) pillierialade huviõpe 30 eurot;
    3) ettevalmistusklass koos ühe pillitunniga nädalas 30 eurot;
    4) ettevalmistusklass 15 eurot.
  [RT IV, 29.05.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]

    (2) Ringid
    1) ringitunnid sagedusega 2 korda nädalas - 15 eurot;
    2) ringitunnid sagedusega 1 kord nädalas - 8 eurot.
  [RT IV, 29.05.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]

  § 11.   Kehtestada huvialakeskuse pillide laenutuse tasuks 3 eurot kalendrikuus.

  [RT IV, 29.05.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]

  § 2.   Õppetasu makstakse 9 õppekuu eest.

  § 3.   Kui ühest perest õpib huvialakeskuses pillierialadel (§ 1 lg 1 p-d 1 ja 2) kaks last, siis teise lapse eest tasutakse 50% õppetasust. Kolmest või enama ühest perest pärit lapse korral on alates kolmandast lapsest pillierialadel õppimine tasuta.

  § 4.   Lapsevanema avalduse alusel on lapsel võimalik käia pooltes kunstiringi tundides, mille eest makstakse pool õppetasust.

  § 5.   Lapsevanema avalduse alusel, kus on ära näidatud lapse õppetööst puudumise põhjus, on võimalik mõjuval põhjusel puudutud aja eest õppetasu mitte arvestada. Vastav ümberarvestus tehakse järgmisel kuul esitatavas arves.

  § 6.   Lapsevanemal on õigus pöörduda avaldusega huvialakeskuse direktori poole õppetasust ajutise vabastuse saamiseks mõjuvatel põhjustel. Direktor edastab avalduse pärast omapoolse hinnangu andmist otsustamiseks vallavalitsusele.

  [RT IV, 29.05.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]

  § 61.   Vallavalitsus võib õppetasu vähendada või selle tasumisest vabastada juhul kui Vabariigi Valitsus on riigis välja kuulutanud eriolukorra või muudel hädaolukorra juhtudel.

  [RT IV, 05.06.2020, 16 - jõust. 08.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2020. a]

  § 7.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012. a.

  § 8.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  /otsingu_soovitused.json