Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Helme valla heakorraeeskirja kehtestamine

Väljaandja:Helme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 23

Helme valla heakorraeeskirja kehtestamine

Vastu võetud 29.09.2004 nr 25


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 36 ülamärkega 1 alusel


Helme Vallavolikogu määrab:


1. Kehtestada heakorra tagamiseks Helme vallas heakorraeeskiri (lisatud).


2. Tunnistada kehtetuks Helme Vallavolikogu 31. mai 1999.a määruse nr 6 pn 1.2.


3. Määrus jõustub valla põhimääruses sätestatud korras.

Kristo Ausmees
Volikogu esimees

Lisa Helme valla heakorraeeskiri