Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Valla 2011-2018 aasta arengukava vastu võtmine

Valla 2011-2018 aasta arengukava vastu võtmine - sisukord
  Väljaandja:Õru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.11.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 33

  Valla 2011-2018 aasta arengukava vastu võtmine

  Vastu võetud 16.12.2011 nr 10
  jõustumine 31.12.2011

  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7 alusel.

  § 1.  Võtta vastu " Õru valla arengukava aastateks 2011-2018" ( arengukava lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.

  Kalmer Sarv
  Volikogu esimees

  Lisa Õru valla arengukava 2011-2018