Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Sõmeru valla jäätmekava 2014-2020 vastu võtmine

Sõmeru valla jäätmekava 2014-2020 vastu võtmine - sisukord
  Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2013
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 48

  Sõmeru valla jäätmekava 2014-2020 vastu võtmine

  Vastu võetud 18.12.2013 nr 1

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 364 ja Jäätmeseaduse § 59 lõike 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Sõmeru valla jäätmekava aastateks 2014-2020 vastavalt lisale.

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Maido Nõlvak
  Volikogu esimees

  Lisa Jäätmekava