Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Pühalepa valla arengukava aastateks 2011 - 2020 vastuvõtmine

Pühalepa valla arengukava aastateks 2011 - 2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 51

  Pühalepa valla arengukava aastateks 2011 - 2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.09.2011 nr 28
  jõustumine 01.10.2011

  Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 7, § 37 ja Pühalepa valla põhimääruse § 42 alusel

  § 1.   Võtta vastu uues redaktsioonis Pühalepa valla arengukava aastateks 2011 – 2020 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub 01.oktoobril 2011.

  Toomas Remmelkoor
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Pühalepa valla arengukava

  Lisa 1 Planeerimisdiagramm

  Lisa 2 Väärtuslike maastike nimekiri

  Kaart 1 Pühalepa valla teed ja asulad

  Kaart 2 Pühalepa valla kaitsealad

  Kaart 3 Väärtuslikud maastikud

  /otsingu_soovitused.json