Teksti suurus:

Muhu valla 2013.aasta lisaeelarve

Muhu valla 2013.aasta lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 52

Muhu valla 2013.aasta lisaeelarve

Vastu võetud 18.12.2013 nr 4

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1 ja Muhu Vallavolikogu 17.04.2012.a määruse nr 74 "Muhu valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja muutmise kord" § 8 lg 1 alusel.

§ 1.   Suurendada 2013.aasta eelarvet sihtotstarbeliste vahendite arvelt ja parandada valdkonniti järgmiselt:

teg.alanimetusart.sisusumma
TULUD5786
Eesti Noorsootöö Keskus3500toetus projektidega213
Päästeamet3500toetused projektidega2495
Maavalitsus3502hajaasustuse toetus3078
KULUD5786
08107Noortekeskus55majandamiskulud213
03200Päästeamet55majandamiskulud2495
06300Veemajandus4502siht.eraldis põhiv.soetuseks3078
PARANDUSED
01111Vallavolikogu55majandamiskulud1000
01111Vallavolikogu50tööjõukulu-1000
01112Vallavalitsus 50 tööjõukulu1200
01800Volikogu valimised50tööjõukulu-1200
01600Üldised valitsussektori teenused452liikmemaksud200
01800Volikogu valimised55majandamiskulud-200
04360Soojamajandus55majandamiskulud2900
04410Karjäär55majandamiskulud-900
04740Üldmajanduslikud arendusprojektid55majandamiskulud-2000
04512Transpordikorraldus50tööjõukulu2740
09600Õpilasliin55majandamiskulud-2740
05400Heakord50tööjõukulu150
04360Soojamajandus50tööjõukulu-150
09110 Lasteaed15põhivara investeering1420
01112Vallavalitsus55majandamiskulu-1420
09110Lasteaed50tööjõukulu800
09110Lasteaed55majandamiskulu-800
09212Põhikool55majandamiskulu3000
09212Põhikool50tööjõukulu-3000
09221Täiskasv.gümnaasiumid55majandamiskulu1880
09220Gümnaasiumid55majandamiskulu-1530
09800Muud hariduskulud55majandamiskulu-350
10200Hooldekodu50tööjõukulu800
10200Hooldekodu55majandamiskulu-800
10402Muu laste ja perekondade sots.kaitse55majandamiskulu1000
10402Muu laste ja perekondade sots.kaitse413sots.toetused ja muud eraldised-1000

§ 2.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Ain Saaremäel
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json