Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020

Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020 - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.10.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 54

  Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020

  Vastu võetud 18.12.2013 nr 3
  jõustumine 01.01.2014

  Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 7 ja § 37² lg 8 alusel.

  § 1.  Kinnitada Muhu valla arengukava aastateks 2014-2020 (lisa 1)

  § 2.  Arengukava avalikustada Muhu valla veebilehel www.muhu.ee seitsme tööpäeva jooksul peale vastuvõtmist.

  § 3.  Määrus jõustub 01.01.2014.

  Ain Saaremäel
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa1