PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kehtestamine

Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Narva-Jõesuu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:15.09.2000
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 63

  Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 14.09.2000 nr 33
  jõustumine 15.09.2000

  Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993,37,558; 1995,16,228; 26,355; 59,1006; 1996,36,738; 37,739; 40,773; 48,942; 89,1591; 1997,13,210; 29,0449; 29,450; 69,1113; 1998,28,356; 59,941; 61,984; 1999,10,155; 27,392; 29,401; 75,705) § 22 punkt 3, Planeerimis- ja ehitusseaduse (RT I 1995, 59; 1996, 36, 738; 49, 953) § 8 lg 1, § 24 lg 2, § 25 lg 4 ja lg 5, Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsustab:

  § 1.   Kehtestada Narva-Jõesuu linna üldplaneering 2015.

  § 2.   Teatada Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu kehetstamisest kohalikes massiteabevahendites.

  § 3.   Käesolev määrus jõustub vastuvõtmisele järgnevast päevast.

  Toomas Pruul
  linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json