Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Pihtla valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord

Pihtla valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord - sisukord
  Väljaandja:Pihtla Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2008
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.04.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 70

  Pihtla valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord

  Vastu võetud 29.08.2008 nr 8
  jõustumine 29.08.2008

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 366 ja jäätmeseaduse § 66 lõike 4 alusel.

  § 1.  Kehtestada Pihtla valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord.

  § 2.  Määrus jõustub vastuvõtmisel.

  Tõnu Post
  Volikogu esimees

  Lisa  Kord