Teksti suurus:

Vändra alevi 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vändra alevi 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 87

Vändra alevi 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 18.12.2013 nr 2

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 lg 1 - 3, Vändra Alevivolikogu 21.09.2006. a määrusega nr 19 kehtestatud Vändra alevi põhimääruse § 51 lg 5, lg 6 ja alevivalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.  Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Vändra alevi 2013. aasta esimene teine lisaeelarve vastavalt lisadele (lisa 1 Vändra alevi 2013. a teine lisaeelarve, lisa 2 Seletuskiri Vändra alevi 2013. a teise lisaeelarve juurde).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas ilmumist.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1 Vändra alevi 2013. a teine lisaeelarve

Lisa 2 Seletuskiri Vändra alevi 2013. aasta teise lisaeelarve juurde