EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipiletite hindade kehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2013, 110

Müügipiletite hindade kehtestamine

Vastu võetud 21.03.2012 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõigete 2 ja 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hind Häädemeeste Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) või tema poolt volitatud vallavalitsuse hallatava asutuse tegutsemise korral kaubanduse korraldajana.

§ 2.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on kaubanduse korraldaja poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind.

§ 3.   Müügipileti hind

  (1) Kehtestada ühe müügikoha ühe päeva müügipileti hind tänavakaubanduses:
  1) tööstuskaup 5 eurot;
  2) käsitöö ja omatoodang 2 eurot;
  3) istikud, seemned, taimed 2 eurot.

  (2) Kehtestada ühe müügikoha ühe kuu müügipileti hind tänavakaubanduses:
  1) tööstuskaup 10 eurot;
  2) käsitöö ja omatoodang 5 eurot;
  3) istikud, seemned, taimed 5 eurot.

  (3) Kehtestada ühe müügikoha müügipileti hind avalikul üritusel:
  1) toidukaup, toitlustamine 12 eurot;
  2) ) tööstuskaup 12 eurot;
  3) istikud, seemed, taimed, köögiviljad 5 eurot;
  4) põllumajandussaadused 5 eurot;
  5) käsitöö ja omatoodang 5 eurot;
  6) raamatud 12 eurot;
  7) ettevõtte reklaamlaud 12 eurot;
  8) vanavara 5 eurot;
  9) teenused (ratsutamine, batuut jmt) 5 eurot.

§ 4.   Määruse rakendamine

  (1) Häädemeeste Vallavolikogu 12. mai 2004. a määrus nr 11 „Müügipileti hinna kehtestamine“ (KO 2004, 160, 1498), Häädemeeste Vallavolikogu 18. mai 2005. a määrus nr 8 „Müügipiletite hindade kehtestamine“ (KO 2005, 179, 1793), Häädemeeste Vallavolikogu 23. mai 2007. a määrus nr 6 „Häädemeeste Vallavolikogu 18. mai 2005. a määruse nr 8 “Müügipiletite hindade kehtestamine“ muutmine" (KO 2007, 122, 1439), Häädemeeste Vallavolikogu 17. märtsi 2010. a määrus nr 5 „Müügipiletite hindade muutmine“ (KO 2010, 72, 983) ja Häädemeeste Vallavolikogu 17. novembri 2010. a määruse nr 13 „Häädemeeste Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega“ § 11 tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2012. a.

Toomas Troska
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json