Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mõisaküla linna 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

Mõisaküla linna 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2015, 3

  Mõisaküla linna 2015. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 17.12.2015 nr 12

  Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1 ja „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 26 alusel.

  § 1.   Mõisaküla linna 2015. aasta teine lisaeelarve

    (1) Mõisaküla linna 2015. aasta teine lisaeelarve võetakse vastu vastavalt lisale nr 1.

    (2) Mõisaküla linna 2015. aasta lisaeelarve seletuskiri võetakse vastu vastavalt lisale nr 2.

  § 2.   Rakendussätted

    Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jorma Õigus
  Volikogu esimees

  Lisa Lisa 1 II lisaeelarve koond

  Lisa Lisa 2 seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json