Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2015, 7

Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 22.12.2015 nr 22

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5, Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2014 määruse nr 32 „Kuusalu valla 2015.aasta eelarve kinnitamine”, Kuusalu Vallavolikogu 25.03.2015 määruse nr 6 „Kuusalu valla 2015.aasta I lisaeelarve kinnitamine“ ja Kuusalu Vallavolikogu 17.06.2015 määruse nr 13 „Kuusalu valla 2015.aasta II lisaeelarve kinnitamine“ alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve
põhitegevuse tulud 210 903,12 eurot;
põhitegevuse kulud -210 903,12 eurot,
investeerimistegevuse tulud 20 000 eurot ja
investeerimistegevuse kulud -20 000 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Haridusrahade kasutamine

  Vastavalt lisaeelarvele kasutada 9500 eurot põhikooli õpetajate tööjõukulude toetust gümnaasiumi õpetajate töö tasustamiseks.

§ 3.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu kahe nädala jooksul pärast eelarve avalikustamist 2015. aasta III lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2015. aasta III lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json