Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Ühissõidukipeatuste nimede määramine

Väljaandja:Põlva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2015, 23

Ühissõidukipeatuste nimede määramine

Vastu võetud 16.12.2015 nr 13
jõustumine 01.01.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 4, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning Põlva Vallavolikogu 14. oktoobri 2015. a määruse nr 26 "Põlva valla kohanimede määramise kord" § 2 lõike 2 punkti 1 alusel.

§ 1.   Ühissõidukipeatuste nimede määramine

  Määrata Põlva vallas asuvatele ühissõidukipeatustele nimed vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2016. aasta 1. jaanuaril.

Georg Pelisaar
vallavanem

Eliko Saks
vallasekretär

Lisa Ühissõidukipeatuste nimede määramine

/otsingu_soovitused.json