Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 3

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 15.12.2016 nr 30
jõustumine 01.01.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruses nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt


„ (1) Ametnikud
Ametikohtade põhigruppide palgaastmed
Keskastme spetsialistid8-14
Tippspetsialistid9-19
Juhid14-21

  (2) paragrahvi 15 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt

„(2) Käesoleva palgajuhendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene töötajatele, kes täidavad täiendavaid ülesandeid struktuurtoetuste fondidest finantseeritavate projektide realiseerimisel.“;

  (3) määruse lisa 1 „Teenistujate põhipalgaastmestik” muudetakse ja esitatakse uues redaktsioonis (lisatud)

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja määrust rakendatakse alates 01.01.2017.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Teenistujate põhipalgaastmestik

/otsingu_soovitused.json