Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kunda linna 2016. aasta II lisaeelarve

Kunda linna 2016. aasta II lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Kunda Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2016, 54

Kunda linna 2016. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 21.12.2016 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3, Kunda linna põhimääruse § 38 lõigete 1 ja 2 ning Kunda Linnavalitsuse poolt esitatud Kunda linna 2016. aasta lisaeelarve eelnõu alusel.

§ 1.   Linna II lisaeelarve

  Kinnitada Kunda linna 2016. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Janek Puusepp
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Kunda linna 2016. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json