Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2017, 14

Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmise määrus

Vastu võetud 21.12.2017 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 7 „Kiili valla eelarvest makstavate toetuste maksmise kord” muutmine

  Paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 21:
„(2)1 Mitmikute sünni korral on lapsevanemal õigus taotleda täiendavat toetust 100 eurot kuus kuni 6 kuud alates laste sünnist. Toetuse taotlemiseks peab mõlema vanema rahvastikuregitrijärgne elukoht olema Kiili vald.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2017.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Volt
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json