Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Loksa linna 2017. aasta II lisaeelarve

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2017, 37

Loksa linna 2017. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 22.12.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 1, lg 3, Loksa Linnavolikogu 04.10.2012 määruse nr 11 „Loksa linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord“ § 7, Loksa Linnavolikogu 20.03.2017 määruse nr 1 „Loksa linna 2017. aasta eelarve“ ja Loksa Linnavolikogu 14.09.2017 määruse nr 5 „Loksa linna 2017.aasta I lisaeelarve“ alusel.

§ 1.   Loksa linna 2017. aasta II lisaeelarve

  Võtta vastu Loksa linna 2017. aasta II lisaeelarve vastavalt määruse lisale:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 3 879,00 eurot;
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 7 830,00 eurot;
  3) investeerimistegevus summas 4 003,00 eurot;
  4) finantseerimistegevus summas -52,00 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Loksa Linnavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud majandusliku sisu järgi vastavalt klassifikaatorile.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

Lisa Loksa linna2017. aasta II lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json