EttevõtlusKaubandus

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kose valla vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2017, 39

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Kose valla vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 21.01.2010 nr 14
RT IV, 19.04.2013, 65
jõustumine 25.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 28.12.2017, 1531.12.2017

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  Kose vald avaldab tunnustust Kose valla vallasõbralikumale ettevõttele Kose valla teeneteplaadi andmisega.

§ 2.   TUNNUSTAMISE ALUSED

  (1) Vallasõbralikuma ettevõtte nimetus antakse Kose vallas tegutsevale, jätkusuutlikule ettevõttele või ettevõtte Kose vallas asuvale allüksusele, kes on andnud oma pikaajalise tegutsemisega Kose vallas tööd Kose valla elanikele ning on mitmeti toetanud Kose valda tema ettevõtmistes.

  (2) Vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse andmise otsustab Kose Vallavolikogu.
[RT IV, 28.12.2017, 15 - jõust. 31.12.2017]

  (3) Vallasõbralikuma ettevõtte tunnustus omistatakse kahes kategoorias:
  1) väikeettevõte, kuni 15 töötajat
  2) suurettevõte, 15 ja enam töötajat

  (4) Vallavalitsus kuulutab vallasõbralikuma ettevõtte kandidaatide esitamise välja hiljemalt 1.detsembril. Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid vallasõbralikuma ettevõtte tunnustuse omistamise kohta, võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, Kose vallavalitsus, Kose Vallavolikogu ja selle komisjonid.

  (5) Vallavalitsus saadab kõigile tähtajaks saabunud ettepanekutes äramärgitud ettevõtetele laiali täiendavad küsitlusankeedid (Lisa 1). Tagastatud ankeetide ja varem tehtud ettepanekute põhjal langetab komisjon otsuse.

  (6) Komisjon teeb ettepaneku tunnustamise kinnitamise kohta vallavolikogule hiljemalt jaanuari volikogu korralise istungi ajaks.

  (7) Vallasõbralikuma ettevõtte nimetust antakse üks kord aastas. Sobiva kandidaadi puudumisel võib komisjon otsustada tunnustust mitte välja anda.

§ 3.   TUNNUSTAMISE AVALIKUSTAMINE

  (1) Vallasõbralikuma ettevõtte nimetusega kaasnev Kose teeneteplaat antakse üle Kose Vallavalitsuse poolt korraldataval Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul aktusel.

  (2) Vallavalitsus avalikustab aasta vallasõbralikuma ettevõtte valla kodulehel ja valla lehes.

§ 4.   LÕPPSÄTTED

  (1) Kose valla tunnustuse saaja ei omanda eriõigusi.

  (2) Tunnustus (Kose valla teeneteplaat) ei kuulu asendamisele.

  (3) Kose valla teeneteplaadi saajate kohta peab arvestust Kose Vallavalitsuse kantselei.

§ 5.   RAKENDUSSÄTTED

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Lisa 1 Kose valla vallasõbralikuma ettevõtte väljaselgitamise küsitlusankeet

/otsingu_soovitused.json