Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kose valla aasta ema ja aasta isa tunnustuse avaldamise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.12.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.11.2019, 21

Kose valla aasta ema ja aasta isa tunnustuse avaldamise kord

Vastu võetud 27.03.2015 nr 58
RT IV, 07.04.2015, 13
jõustumine 10.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2017RT IV, 28.12.2017, 1731.12.2017
02.10.2018RT IV, 12.10.2018, 1915.10.2018
21.11.2019RT IV, 29.11.2019, 202.12.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, § 14 lõike 1, Kose Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 21 „Kose valla põhimääruse kinnitamine“ § 8 lg 1 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Kose vald avaldab tunnustust Kose valla aasta emale ja aasta isale Kose valla aasta ema /aasta isa aunimetuse, meene ja tänukirja andmisega.

  (2) Kose valla Aasta Ema / Isa aunimetus antakse ühele saajale üks kord viie aasta jooksul.

§ 2.   TUNNUSTAMISE ALUSED

  (1) Aunimetus antakse emale / isale:
  1) kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last;
  2) kes on oma töös pädevad ja tunnustatud;
  3) kes osalevad aktiivselt ühiskondlikus tegevuses;
  4) kes on perekonna väärtustamise heaks eeskujuks ka väljaspool perekonda.

  (2) „Kose valla Aasta ema“/“Kose valla Aasta Isa“ tunnustuse andmise otsustab vallavolikogu kultuurikomisjoni ettepanekul.
[RT IV, 12.10.2018, 19 - jõust. 15.10.2018]

  (3) Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema Kose vallas.

  (4) Vallavalitsus kuulutab „Kose valla Aasta Ema“ kandidaatide esitamise välja märtsikuu vallalehes ja -veebilehel. Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid „Kose valla Aasta Ema“ aunimetuse omistamise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, Kose Vallavalitsus, Kose Vallavolikogu ja selle komisjonid. Kirjalikud ettepanekud koos põhjendustega aunimetuse „Kose valla Aasta Ema“ kandidaadi kohta tuleb esitada hiljemalt Kose Vallavalitsuse määratud tähtajaks.
[RT IV, 29.11.2019, 2 - jõust. 02.12.2019]

  (5) Vallavalitsus kuulutab „Kose valla Aasta Isa“ kandidaatide esitamise välja septembrikuu vallalehes ja -veebilehel. Põhjendatud vabas vormis ettepanekuid „Kose valla Aasta Isa“ aunimetuse omistamise kohta võivad teha kõik juriidilised ja füüsilised isikud, Kose Vallavalitsus, Kose Vallavolikogu ja selle komisjonid. Kirjalikud ettepanekud koos põhjendustega aunimetuse „Kose valla Aasta Isa“ kandidaadi kohta tuleb esitada hiljemalt Kose Vallavalitsuse määratud tähtajaks.
[RT IV, 29.11.2019, 2 - jõust. 02.12.2019]

  (6) Kirjalik ettepanek peab sisaldama järgmiseid andmeid:
  1) kandidaadi nimi ja elukoht;
  2) laste arv, vanused ja nimed;
  3) kandidaadi töökoht ja amet;
  4) kandidaadi iseloomustus ja teenete loetelu/ tegevuse kirjeldus;
  5) ettepaneku tegija nimi.

§ 3.   TUNNUSTAMISE AVALIKUSTAMINE

  (1) Aunimetus, meene ja valla tänukiri antakse kinnitatud isikule üle Kose Vallavalitsuse korraldataval tänuüritusel.

  (2) Vallavalitsus avalikustab „Kose valla Aasta Ema“/ “Kose valla Aasta Isa“ valla kodulehel ja valla lehes.

§ 4.   LÕPPSÄTTED

  (1) Kose valla tunnustuse saaja ei omanda eriõigusi.

  (2) Tunnustus („Kose valla Aasta Ema“/ “Kose valla Aasta Isa“) ei kuulu asendamisele.

  (3) Kose valla Aasta Ema /Aasta Isa aunimetuse saajate kohta peab arvestust Kose Vallavalitsuse kantselei.

§ 5.   MÄÄRUSE JÕUSTUMINE

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

/otsingu_soovitused.json