Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise-ja heaoluprofiili kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise-ja heaoluprofiili kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2030
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2018, 47

  Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise-ja heaoluprofiili kinnitamine

  Vastu võetud 20.12.2018 nr 20

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõike 1, § 704 lõike 2, § 374 lõike 6, rahvatervise seaduse § 10 lõike 1 punkti 2, Muhu Vallavolikogu 14. detsembri 2017. a otsuse nr 19 „Koostöökokkuleppe heakskiitmine ja Saaremaa Vallavolikogu 8. detsembri 2017. a otsuse nr 24 „Nõusoleku andmine omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmiseks võtmiseks ja koostöökokkuleppe heakskiitmine“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2019-2030 vastavalt käesoleva määruse lisale 1 ja Saare maakonna hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

  § 2.   Kinnitada Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiil vastavalt käesoleva määruse lisale 3.

  § 3.   Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  volikogu esimees

  Lisa Arengustrateegia 2019-2030

  Lisa Hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes

  Lisa Tervise-ja heaoluprofiil

  /otsingu_soovitused.json