Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 määruse nr 104 "Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord" kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2019, 4

Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 määruse nr 104 "Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord" kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 19.12.2019 nr 38
jõustumine 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lg 1 alusel ning arvestades Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2019 määrust nr 25 „Resotsialiseerimisteenuse osutamise kord“.

§ 1.   Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 20. detsembri 2006 määrus nr 104 "Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord".

§ 2.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2020.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json