Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Räpina valla 2020. aasta II lisaeelarve

Räpina valla 2020. aasta II lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2020, 3

Räpina valla 2020. aasta II lisaeelarve

Vastu võetud 21.12.2020 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1-3 ning Räpina Vallavolikogu 17.01.2018 määruse nr 2 "Räpina valla finantsjuhtimise kord" § 8 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve kinnitamine

  Kinnitada Räpina valla 2020. aasta II lisaeelarve muudatused:
  1) koondeelarve muudatused vastavalt lisale 1;
  2) põhitegevuse tulude eelarve muudatused vastavalt lisale 2;
  3) põhitegevuse kulude eelarve muudatused vastavalt lisale 3;
  4) investeerimistegevuse eelarve muudatused vastavalt lisale 4.

§ 2.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tiit Kala
volikogu aseesimees

Lisa Räpina valla 2020. aasta II lisaeelarve LISAD

/otsingu_soovitused.json