Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve IV lisaalaeelarve

Märjamaa valla 2020. aasta eelarve IV lisaalaeelarve - sisukord
  Väljaandja:Märjamaa Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2020, 5

  Märjamaa valla 2020. aasta eelarve IV lisaalaeelarve

  Vastu võetud 16.12.2020 nr 6

  Määrus kehtestatakse Märjamaa Vallavolikogu 19.06.2018 määruse nr 32 „Märjamaa valla finantsjuhtimise kord“ § 9, Märjamaa Vallavolikogu 15.12.2020 määruse nr 108 „Märjamaa valla 2020. aasta eelarve IV lisaeelarve“ ning Märjamaa Vallavalitsuse 29.01.2020 määruse nr 2-1.1/1 „Märjamaa valla 2020. aasta alaeelarved“ alusel.

  § 1.   Kinnitada Märjamaa valla 2020. aasta eelarve IV lisaalaeelarve määruse lisana.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Meelis Välis
  vallavanem

  Maigi Linna
  vallasekretär

  Lisa  Alaeelarve

  /otsingu_soovitused.json