Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II kinnitamine

Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Tapa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2020, 7

  Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II kinnitamine

  Vastu võetud 21.12.2020 nr 96

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Tapa Vallavolikogu 27.06.2018. aasta määruse nr 22 „Tapa valla finantsjuhtimise kord“ § 9 ja § 10 alusel:

  § 1.   Kinnitada Tapa valla 2020 aasta lisaeelarve II vastavalt lisale 1.

  § 2.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II tulude suurendamine summas 149 477 eurot ja lõpliku eelarve tulud on summas 17 696 530 eurot vastavalt lisale 2.

  § 3.   Kinnitada Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekute suurendamine summas 147 464 eurot ja lõplik eelarve on 19 937 723 eurot vastavalt lisale 3.

  § 4.   Tapa Vallavalitsus võib eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud valla eelarvesse, informeerides sellest volikogu.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Maksim Butšenkov
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1. Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II

  Lisa 2. Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II tulud

  Lisa 3. Tapa valla 2020. aasta lisaeelarve II põhitegevuse kulud ja investeerimistegevuse väljaminekud

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json