Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Ruhnu valla 2020.aasta I lisaeelarve

Ruhnu valla 2020.aasta I lisaeelarve - sisukord
    Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
    Akti liik:määrus
    Teksti liik:algtekst-terviktekst
    Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
    Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
    Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2020, 9

    Ruhnu valla 2020.aasta I lisaeelarve

    Vastu võetud 21.11.2020 nr 8

    Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõige 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahv 26 alusel.

    § 1.   Ruhnu valla 2020.aasta I lisaeelarve.

      Kinnitada Ruhnu valla 2020. aasta I lisaeelarve vastavalt käesoleva määruse lisadele 1 ja 2.

    § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

    Heiki Kukk
    volikogu esimees

    Lisa Lisa 1 Tulud

    Lisa Lisa 2 Kulud

    /otsingu_soovitused.json