Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Antsla valla 2020. aasta III lisaeelarve

Antsla valla 2020. aasta III lisaeelarve - sisukord
Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2020, 10

Antsla valla 2020. aasta III lisaeelarve

Vastu võetud 22.12.2020 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Lisaeelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Antsla valla 2020. aasta III lisaeelarve:
  1) tulude vähenemine summas – 85 668 eurot (lisa 1);
  2) kulude vähenemine summas – 85 668 eurot (lisa 2).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merike Prätz
volikogu esimees

Lisa 1 Antsla valla 2020. aasta III lisaeelarve, tulude vähenemine

Lisa 2 Antsla valla 2020. aasta III lisaeelarve, kulude vähenemine

Lisa 3 Antsla valla 2020. aasta III lisaeelarve, seletuskiri

/otsingu_soovitused.json