Teksti suurus:

Tallinna linna 2021. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2021, 25

Tallinna linna 2021. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 16.12.2021 nr 28

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 4, § 26 lg-te 1 ja 3 ning § 27 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna linna 2021. aasta eelarve lisade muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määrusega nr 28 kinnitatud Tallinna linna 2021. aasta eelarve lisades tehakse järgmised muudatused:
  1) lisa 1 „Koondeelarve” asendatakse lisaga 1;
  2) lisa 2 „Tulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 2;
  3) lisa 3 „Kulude eelarve” muudetakse vastavalt lisale 3;
  4) lisa 4 „Investeerimistegevuse eelarve” muudetakse vastavalt lisale 4;
  5) lisa 5 „Finantseerimistegevuse eelarve” muudetakse vastavalt lisale 5;
  6) lisa 6 „Rahakäibe prognoos” asendatakse lisaga 6;
  7) lisa 7 „Eelarve kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi” muudetakse vastavalt lisale 7.

§ 2.  Eelarve määruse muutmine

  Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määruse nr 28 „Tallinna linna 2021. aasta eelarve“ § 2 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) kinnitada lisas 3 tööjõukulude reservina ja linna asutuste energiakulude kompenseerimise reservina ette nähtud vahendite jaotus linna asutuste ja eelarvepositsioonide lõikes;“;

Jevgeni Ossinovski
Esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Tulude eelarve

Lisa 3 Kulude eelarve

Lisa 4 Investeerimistegevuse eelarve

Lisa 5 Finantseerimistegevuse eelarve

Lisa 6 Rahakäibe prognoos

Lisa 7 Eelarve KOFS järgi

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json