HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ruusa Põhikooli arengukava aastateks 2022‒2025 kinnitamine

Ruusa Põhikooli arengukava aastateks 2022‒2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 28.12.2022, 24

Ruusa Põhikooli arengukava aastateks 2022‒2025 kinnitamine

Vastu võetud 21.12.2022 nr 9

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning Räpina Vallavolikogu 15.08.2018 määruse nr 27 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 7 lõike 3 alusel.

§ 1.   Ruusa Põhikooli arengukava kinnitamine

  Kinnitada Ruusa Põhikooli arengukava aastateks 2022–2025, mis on toodud käesoleva määruse lisas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.09.2022.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

Lisa  Ruusa Põhikooli arengukava aastateks 2022‒2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json