Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide rendihindade kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.05.2017, 25

Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide rendihindade kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2013 nr 86
RT IV, 29.01.2013, 61
jõustumine 01.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2015RT IV, 09.09.2015, 3012.09.2015
18.05.2017RT IV, 27.05.2017, 330.05.2017

Määrus kehtestatakse Anija vallavara valitsemise korra § 8 lg 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Anija valla hallatavate asutuste ruumide ja rajatiste rendihinnad.

§ 2.  Kehra Rahvamaja

 (1) saal koos kööginurgaga – 10.00 eurot tund,

 (2) väike saal koos kööginurgaga – 6.00 eurot tund,

 (3) II korruse nõupidamiste ruum (kaminasaal) – 7.00 eurot tund.
[RT IV, 27.05.2017, 3 - jõust. 30.05.2017]

§ 3.  Kehra Gümnaasium

 (1) aula – 10.00 eurot tund,

 (2) võimla – 10.00 eurot tund,

 (3) arvutiklass – 20.00 eurot tund,

 (4) klassiruum – 5.00 eurot tund,

 (5) söögisaal – 20.00 eurot tund.

§ 4.  Kehra Sotsiaalkeskus

 (1) sotsiaalkeskuse saal – 4.00 eurot tund,

 (2)
[Kehtetu - RT IV, 27.05.2017, 3 - jõust. 30.05.2017]

§ 41.  Anija Valla Noortekeskus

 (1) Kehra noortekeskuse saal - 7 eurot tund;

 (2) köök - 3 eurot tund;

 (3) robootikatuba - 3 eurot tund;

 (4) kunstituba - 2 eurot tund.
[RT IV, 27.05.2017, 3 - jõust. 30.05.2017]

§ 5.  Kehra Kunstidekool

  (1) saal – 5.00 eurot tund.

§ 6.  Alavere Rahvamaja

  (1) saal koos köögiga – 10.00 eurot tund.
[RT IV, 09.09.2015, 30 - jõust. 12.09.2015]

§ 7.  Alavere Põhikool:

 (1) spordisaal – 10.00 eurot tund,

 (2) arvutiklass – 20.00 eurot tund,

 (3) söögisaal – 10.00 eurot tund.

§ 8.  Voose Rahvamaja:

 (1) saal – 5.00 eurot tund,

 (2) köök – 2.00 eurot tund.

§ 9.  
[Kehtetu - RT IV, 27.05.2017, 3 - jõust. 30.05.2017]

§ 91.  Lasteaed Lepatriinu:

  (1) saal – 5.00 eurot tund.
[RT IV, 09.09.2015, 30 - jõust. 12.09.2015]

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsuse ja valla allasutuste poolt ürituse korraldamisel renti ei maksta.

 (2) Määrata Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide kasutusse andmist otsustavaks ja korraldavaks isikuks hoonet haldava asutuse juht.

 (3) Kasutusse andmist korraldav isik määrab rendihinna lähtudes kasutusaja pikkusest. Kasutusaega arvestatakse täistundides.

 (4) Üle 8 tunni pikkuste ürituste puhul rakendatakse päevahinda, mis on võrdne 8 tunni rendihinnaga.

 (5) Päevahinna rakendamise korral on rentnikul õigus 1 tasuta tunnile ettevalmistuseks ja 1 tasuta tunnile koristuseks.

 (6) Suuremahuliste rendilepingute sõlmimisel võib kasutada kokkuleppehinda, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada vallavalitsusega.

 (7) Käesolevas määruses nimetamata ruumide rendihinna määrab kasutusse andmist korraldav isik, lähtudes rendimäärast 0.09 eurot ühe m² eest tunnis, arvestades kasutusse antava ruumi pinda ja kasutusaja pikkust.

 (8) Osutatavate teenuste ning renditavate seadmete hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist, rakendatakse 1.02.2013.a.