Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide rendihindade kehtestamine

Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 09.09.2015, 59

Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide rendihindade kehtestamine

Vastu võetud 24.01.2013 nr 86
RT IV, 29.01.2013, 61
jõustumine 01.02.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.08.2015RT IV, 09.09.2015, 3012.09.2015

Määrus kehtestatakse Anija vallavara valitsemise korra § 8 lg 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Anija valla hallatavate asutuste ruumide ja rajatiste rendihinnad.

§ 2.  Kehra Rahvamaja

 (1) saal koos kööginurgaga – 10.00 eurot tund,

 (2) väike saal koos kööginurgaga – 6.00 eurot tund,

 (3) II korruse nõupidamiste ruum – 5.00 eurot tund.

§ 3.  Kehra Gümnaasium

 (1) aula – 10.00 eurot tund,

 (2) võimla – 10.00 eurot tund,

 (3) arvutiklass – 20.00 eurot tund,

 (4) klassiruum – 5.00 eurot tund,

 (5) söögisaal – 20.00 eurot tund.

§ 4.  Kehra Sotsiaalkeskus

 (1) sotsiaalkeskuse saal – 4.00 eurot tund,

 (2) Kehra noortekeskuse saal – 4.00 eurot tund.

§ 5.  Kehra Kunstidekool

  (1) saal – 5.00 eurot tund.

§ 6.  Alavere Rahvamaja

  (1) saal koos köögiga – 10.00 eurot tund.
[RT IV, 09.09.2015, 30 - jõust. 12.09.2015]

§ 7.  Alavere Põhikool:

 (1) spordisaal – 10.00 eurot tund,

 (2) arvutiklass – 20.00 eurot tund,

 (3) söögisaal – 10.00 eurot tund.

§ 8.  Voose Rahvamaja:

 (1) saal – 5.00 eurot tund,

 (2) köök – 2.00 eurot tund.

§ 9.  Anija Valla Spordikeskus:

 (1) saal – 25.00 eurot tund,

 (2) 2/3 saali – 20.00 eurot tund,

 (3) 1/2 saali – 15.00 eurot tund,

 (4) 1/3 saali – 10.00 eurot tund,

 (5) tenniseväljak – 15.00 eurot tund,

 (6) saun – 14.00 eurot esimene tund ja 7.00 eurot iga järgnev tund.

§ 91.  Lasteaed Lepatriinu:

  (1) saal – 5.00 eurot tund.
[RT IV, 09.09.2015, 30 - jõust. 12.09.2015]

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsuse ja valla allasutuste poolt ürituse korraldamisel renti ei maksta.

 (2) Määrata Anija vallale kuuluvates hoonetes asuvate ruumide kasutusse andmist otsustavaks ja korraldavaks isikuks hoonet haldava asutuse juht.

 (3) Kasutusse andmist korraldav isik määrab rendihinna lähtudes kasutusaja pikkusest. Kasutusaega arvestatakse täistundides.

 (4) Üle 8 tunni pikkuste ürituste puhul rakendatakse päevahinda, mis on võrdne 8 tunni rendihinnaga.

 (5) Päevahinna rakendamise korral on rentnikul õigus 1 tasuta tunnile ettevalmistuseks ja 1 tasuta tunnile koristuseks.

 (6) Suuremahuliste rendilepingute sõlmimisel võib kasutada kokkuleppehinda, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada vallavalitsusega.

 (7) Käesolevas määruses nimetamata ruumide rendihinna määrab kasutusse andmist korraldav isik, lähtudes rendimäärast 0.09 eurot ühe m² eest tunnis, arvestades kasutusse antava ruumi pinda ja kasutusaja pikkust.

 (8) Osutatavate teenuste ning renditavate seadmete hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 11.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist, rakendatakse 1.02.2013.a.