ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.01.2001
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2013, 84

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kinnitamine

Vastu võetud 27.12.2000 nr 19
jõustumine 15.01.2001

Võttes aluseks Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse (RT I 1999,25,363; 2000, 39, 238) paragrahvi 8 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6, Jõelähtme Vallavolikogu


M Ä Ä R A B:


1. Kinnitada ja kehtestada Jõelähtme valla haldusterritooriumil ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (lisatud).


2. Käesolev määrus jõustub 15. jaanuaril 2001. aastal.

Ardo Lass
Volikogu esimees

Lisa Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri