Teksti suurus:

Vormsi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise korra muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2014
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2014, 25

Vormsi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise korra muutmine

Vastu võetud 17.01.2014 nr 2

Määruse kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22 lõige 1 punkti 6 ja Vormsi Vallavara valitsemise korra § 17 lg 2¹ alusel.

§ 1.  Vormsi valla omandis olevate eluruumide kasutusse andmise korra muutmine

1) § 5 lisatakse lõige 3 järgmises sõnastuses:
"(3) Vallavalitsusel on õigus anda munitsipaaleluruumi kasutusse otsustuskorras juhul, kui eluruumile puudub käesoleva määruse § 2 sätestatud õigustatud subjekti taotlus.
1) otsustuskorras eluruumi üürile andmisel võib kehtestada kehtivast üürimäärast kõrgema üürimäära.
2) otsustuskorras võib sõlmida üürilepingu kuni üheks aastaks ja lepingus peab olema sätestatud vallavalitsuse õigus kuni 7päevase etteteatamistähtajaga üürileping lõpetada."

§ 2.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json