PlaneerimineÜldplaneering

Teksti suurus:

Mõisaküla linna üldplaneeringu kehtestamine

Mõisaküla linna üldplaneeringu kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Mõisaküla Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2014, 50

  Mõisaküla linna üldplaneeringu kehtestamine

  Vastu võetud 23.01.2014 nr 1

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 31 ja „Planeerimisseaduse“ § 24 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada Mõisaküla linna üldplaneering.

  § 2.   Mõisaküla linna üldplaneering on avalikustatud Mõisaküla linna kodulehel www.moisakyla.ee.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jorma Õigus
  Volikogu esimees