HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine

Sisukord

Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT IV, 18.12.2015, 28

Koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt makstava osalustasu suuruse ja maksmise tingimuste kehtestamine

Vastu võetud 13.11.2007 nr 26
RT IV, 18.12.2012, 77
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.03.201001.05.2010
09.11.201001.01.2011
14.01.2014RT IV, 29.01.2014, 1301.02.2014
08.12.2015RT IV, 18.12.2015, 1101.01.2016

Aluseks võttes koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõiked 3 ja 4 ning Raasiku Vallavalitsuse ettepaneku, Raasiku Vallavolikogu määrab:

§ 1.  Üldsätted

 (1) Määrusega kehtestatakse lapsevanema poolt kaetava osa määr (edaspidi osalustasu) Raasiku valla munitsipaallasteaedades (edaspidi lasteaedades) ühe lapse kohta ja selle tasumise kord.

 (2) Osalustasu kehtestamise eesmärk on hariduskulude osaline katmine.

§ 2.  Osalustasu suurus ja diferentseermine

 (1) Osalustasu koosneb kohatasust ja õppevahendite tasust.

 (2) Osalustasu suurus lasteaedades on 43 eurot.
[RT IV, 18.12.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]

 (3) Pere teisele ja igale järgnevale lasteaias käivale lapsele on osalustasu suurus 22 eurot.
[RT IV, 18.12.2015, 11 - jõust. 01.01.2016]

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud osalustasu rakendatakse Raasiku valla lasteaias käiva lapse suhtes ka juhul kui pere teine laps (teised lapsed) käib (käivad) mõne muu omavalitsuse territooriumil asuvas lasteaias.

 (5) Vallavolikogu sotsiaal- ja noorsootöökomisjoni ettepanekul on Vallavalitsusel õigus osalustasu vähendada või sellest vabastada vähekindlustatud või probleemsete perede lapsed.

§ 3.  Osalustasu maksmine

 (1) Osalustasu makstakse 11 kuu eest augustist juulikuuni.

 (2) Lapse puudumisel lasteaiast osalustasu ümber ei arvestata.

 (3) Osalustasu makstakse igakuiselt esitatud arvete alusel.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008. a.