Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2015, 6

Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruse nr 55 "Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" muutmine

Vastu võetud 21.01.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg 2, § 52 lg-te 5 ja 16, alkoholiseaduse § 73 p 5, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3, liiklusseaduse § 263 lg 2, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 74, muinsuskaitseseaduse § 49 p 2, tubakaseaduse § 51 lg 1, väärismetalltoodete seaduse § 54 p 3, ühistranspordiseaduse § 5415 p 2, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2014 otsuse nr 188 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2015” p-ga 1.

§ 1.   Tallinna Linnavalitsuse 9. juuni 2010 määruses nr 55 „Volituste andmine väärteomenetluses osalemiseks ja selle käigus delikaatsete isikuandmete töötlemiseks" tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg-te 2 ja 3, § 52 lg-te 5 ja 16 ja § 77 lg 1, alkoholiseaduse § 73 p 5, ehitusseaduse § 70 lg 3, jäätmeseaduse § 127 lg 2 p 3, kaubandustegevuse seaduse § 33 lg 1 p 4 ja lg 2 p 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 p 1, liiklusseaduse § 263 lg 2, looduskaitseseaduse § 75 lg 3, maapõueseaduse § 73 lg 2, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 74, maksukorralduse seaduse § 162 lg 2 p 2, muinsuskaitseseaduse § 49 p 2, pakendiseaduse § 33 lg 6, reklaamiseaduse § 36 lg 2 p 5, tarbijakaitseseaduse § 48 lg 2 p 3, teeseaduse § 409 lg 2 p 2, tubakaseaduse § 51 lg 1, väärismetalltoodete seaduse § 54 p 3, ühistranspordiseaduse § 5415 p 2 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 153 lg 1 alusel";

2) määruse lisa 1 punktid 4; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

3) määruse lisa 2 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisa 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1. Tallinna Ettevõtlusamet

1.1 Alkoholiseaduse §-de 53-54, 58-62, 64-69 ja 71 alusel:

1.1.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.1.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.1.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

1.2 Maksukorralduse seaduse §-de 1531 ja 154 alusel:

1.2.1 kohalike maksude osakonna peaspetsialist.

1.3 Tarbijakaitseseaduse §-de 45-47 alusel:

1.3.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.3.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.3.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

1.4 Tubakaseaduse §-de 39-41, 43, 45-47 ja 49-50 alusel:

1.4.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.4.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.4.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

1.5 Kaubandustegevuse seaduse §-de 26 ja 29 alusel:

1.5.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.5.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.5.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

1.6 Väärismetalltoodete seaduse § 48 alusel:

1.6.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.6.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.6.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

1.7 Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 75 alusel:

1.7.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.7.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.7.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

1.8 Pakendiseaduse § 30 alusel:

1.8.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.8.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.8.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.

1.9 Karistusseadustiku § 372 alusel:

1.9.1 hinna ja tarbijakaitse osakonna juhataja;

1.9.2 hinna ja tarbijakaitse osakonna peainspektor;

1.9.3 hinna ja tarbijakaitse osakonna vaneminspektor.";

5) määruse lisa 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5. Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet

5.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-de 662 ja 663alusel:

5.1.1 ameti juhataja;

5.1.2 ameti juhataja asetäitja;

5.1.3 menetlusosakonna juhataja;

5.1.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.1.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.1.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.1.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.1.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.1.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.1.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.1.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.1.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.1.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.1.14 patrulliosakonna juhataja;

5.1.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.1.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.1.17 patrulliosakonna inspektor;

5.1.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.1.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.1.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.1.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.2 Alkoholiseaduse §-de 69 ja 71 alusel:

5.2.1 ameti juhataja;

5.2.2 ameti juhataja asetäitja;

5.2.3 menetlusosakonna juhataja;

5.2.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.2.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.2.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.2.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.2.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.2.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.2.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.2.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.2.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.2.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.2.14 patrulliosakonna juhataja;

5.2.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.2.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.2.17 patrulliosakonna inspektor;

5.2.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.2.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.2.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.2.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.3 Pakendiseaduse §-de 29-30 alusel:

5.3.1 ameti juhataja;

5.3.2 ameti juhataja asetäitja;

5.3.3 menetlusosakonna juhataja;

5.3.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.3.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.3.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.3.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.3.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.3.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.3.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.3.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.3.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.3.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.3.14 patrulliosakonna juhataja;

5.3.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.3.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.3.17 patrulliosakonna inspektor;

5.3.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.3.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.3.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.3.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.4 Karistusseadustiku §-de 262 ja 372 alusel:

5.4.1 ameti juhataja;

5.4.2 ameti juhataja asetäitja;

5.4.3 menetlusosakonna juhataja;

5.4.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.4.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.4.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.4.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.4.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.4.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.4.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.4.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.4.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.4.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.4.14 patrulliosakonna juhataja;

5.4.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.4.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.4.17 patrulliosakonna inspektor;

5.4.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.4.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.4.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.4.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.5 Jäätmeseaduse §-de 120-12611 alusel:

5.5.1 ameti juhataja;

5.5.2 ameti juhataja asetäitja;

5.5.3 menetlusosakonna juhataja;

5.5.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.5.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.5.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.5.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.5.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.5.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.5.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.5.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.5.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.5.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.5.14 patrulliosakonna juhataja;

5.5.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.5.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.5.17 patrulliosakonna inspektor;

5.5.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.5.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.5.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.5.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.6 Liiklusseaduse §-de 241 ja 261 alusel:

5.6.1 ameti juhataja;

5.6.2 ameti juhataja asetäitja;

5.6.3 menetlusosakonna juhataja;

5.6.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.6.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.6.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.6.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.6.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.6.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;0

5.6.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.6.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.6.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.6.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.6.14 patrulliosakonna juhataja;

5.6.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.6.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.6.17 patrulliosakonna inspektor;

5.6.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.6.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.6.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.6.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.7 Ühistranspordiseaduse §-de 542-54 7 alusel:

5.7.1 ameti juhataja;

5.7.2 ameti juhataja asetäitja;

5.7.3 menetlusosakonna juhataja;

5.7.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.7.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.7.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.7.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.7.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.7.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.7.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.7.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.7.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.7.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.7.14 patrulliosakonna juhataja;

5.7.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.7.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.7.17 patrulliosakonna inspektor;

5.7.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.7.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.7.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.7.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.8 Kaubandustegevuse seaduse §-de 26 ja 29 alusel:

5.8.1 ameti juhataja;

5.8.2 ameti juhataja asetäitja;

5.8.3 menetlusosakonna juhataja;

5.8.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.8.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.8.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.8.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.8.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.8.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.8.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.8.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.8.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.8.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.8.14 patrulliosakonna juhataja;

5.8.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.8.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.8.17 patrulliosakonna inspektor;

5.8.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.8.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.8.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.8.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.9 Tubakaseaduse §-de 39-47 ja 49-50 alusel:

5.9.1 ameti juhataja;

5.9.2 ameti juhataja asetäitja;

5.9.3 menetlusosakonna juhataja;

5.9.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.9.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.9.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.9.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.9.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.9.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.9.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.9.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.9.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.9.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.9.14 patrulliosakonna juhataja;

5.9.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.9.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.9.17 patrulliosakonna inspektor;

5.9.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.9.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.9.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.9.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.10 Ehitusseaduse §-de 65-693 alusel:

5.10.1 ameti juhataja;

5.10.2 ameti juhataja asetäitja;

5.10.3 menetlusosakonna juhataja;

5.10.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.10.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.10.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.10.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.10.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.10.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.10.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.10.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.10.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.10.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.10.14 patrulliosakonna juhataja;

5.10.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.10.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.10.17 patrulliosakonna inspektor;

5.10.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.10.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.10.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.10.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.11 Looduskaitseseaduse §-de 71, 73 ja 74 alusel:

5.11.1 ameti juhataja;

5.11.2 ameti juhataja asetäitja;

5.11.3 menetlusosakonna juhataja;

5.11.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.11.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.11.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.11.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.11.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.11.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.11.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.11.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.11.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.11.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.11.14 patrulliosakonna juhataja;

5.11.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.11.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.11.17 patrulliosakonna inspektor;

5.11.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.11.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.11.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.11.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.12 Maapõueseaduse § 72 alusel:

5.12.1 ameti juhataja;

5.12.2 ameti juhataja asetäitja;

5.12.3 menetlusosakonna juhataja;

5.12.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.12.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.12.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.12.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.12.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.12.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.12.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.12.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.12.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.12.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.12.14 patrulliosakonna juhataja;

5.12.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.12.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.12.17 patrulliosakonna inspektor;

5.12.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.12.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.12.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.12.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.13 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 151 alusel:

5.13.1 ameti juhataja;

5.13.2 ameti juhataja asetäitja;

5.13.3 menetlusosakonna juhataja;

5.13.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.13.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.13.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.13.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.13.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.13.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.13.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.13.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.13.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.13.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.13.14 patrulliosakonna juhataja;

5.13.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.13.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.13.17 patrulliosakonna inspektor;

5.13.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.13.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.13.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.13.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.14 Reklaamiseaduse §-de 33-35 alusel:

5.14.1 ameti juhataja;

5.14.2 ameti juhataja asetäitja;

5.14.3 menetlusosakonna juhataja;

5.14.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.14.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.14.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.14.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.14.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.14.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.14.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.14.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.14.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.14.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.14.14 patrulliosakonna juhataja;

5.14.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.14.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.14.17 patrulliosakonna inspektor;

5.14.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.14.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.14.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.14.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor.

5.15 Muinsuskaitseseaduse § 45-48 alusel:

5.15.1 ameti juhataja;

5.15.2 ameti juhataja asetäitja;

5.15.3 menetlusosakonna juhataja;

5.15.4 menetlusosakonna juhtivinspektor;

5.15.5 menetlusosakonna peainspektor;

5.15.6 menetlusosakonna vaneminspektor;

5.15.7 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori peainspektor;

5.15.8 menetlusosakonna ehitusmenetluse sektori vaneminspektor;

5.15.9 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori juhtivinspektor;

5.15.10 menetlusosakonna pileti- ja parkimismenetluse sektori vaneminspektor;

5.15.11 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori juhtivinspektor;

5.15.12 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori vaneminspektor;

5.15.13 menetlusosakonna heakorra- ja noorsootöö sektori inspektor;

5.15.14 patrulliosakonna juhataja;

5.15.15 patrulliosakonna välijuhtimise peainspektor;

5.15.16 patrulliosakonna vaneminspektor;

5.15.17 patrulliosakonna inspektor;

5.15.18 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori peainspektor;

5.15.19 patrulliosakonna liikluse- ja taksojärelevalve sektori vaneminspektor;

5.15.20 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori juhtivinspektor;

5.15.21 arendus- ja haldusosakonna siseteenistuse sektori vaneminspektor. ".

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json