Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2015, 8

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 22.01.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Lapsevanema poolt kaetava päevatasu aluseks on käesoleva määruse § 2 lõigete 1 ja 2 alusel arvestatud osa määr, mis on jagatud kuu keskmise tööpäevade arvuga aastas. Nimetatud päevatasu rakendatakse:
1) lasteaeda esmakordselt tulevale lapsele esimesel kuul;
2) lasteaias osaaja koha kasutamisel."

§ 2.   Määrus jõustub 01. veebruaril 2015.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json