HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

„Kose Lasteaia arengukava aastateks 2015-2020“ kinnitamine

„Kose Lasteaia arengukava aastateks 2015-2020“ kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2015, 35

„Kose Lasteaia arengukava aastateks 2015-2020“ kinnitamine

Vastu võetud 22.01.2015 nr 51

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, § 37 lg 3 p 2, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ lg 3, Kose Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 21 „Kose valla põhimääruse kinnitamine“ § 57 lg 6 p 2, Kose Vallavolikogu 29.09.2011 määruse nr 75 „Kose Lasteaia põhimäärus“ § 10 lg 3 alusel.

§ 1.   Määruse kinnitamine

  Kinnitada „Kose Lasteaia arengukava aastateks 2015-2020“ vastavalt lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

Lisa „Kose Lasteaia arengukava aastateks 2015-2020“

/otsingu_soovitused.json