Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Viimsi valla 2015. aasta eelarve

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2015, 48

Viimsi valla 2015. aasta eelarve

Vastu võetud 27.01.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 23 lõike 2 ning „Viimsi valla põhimääruse“ § 112 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Viimsi valla 2015. aasta eelarve vastavalt Lisale 1.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse alates 01. jaanuarist 2015.a.

Priit Robas
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Viimsi valla 2015. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json