HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2016, 14

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Laste Jõgeva valla lasteasutustesse vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 09.09.2013 nr 4
RT IV, 13.09.2013, 7
jõustumine 16.09.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2016RT IV, 29.01.2016, 701.02.2016

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.  Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

 (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja lasteasutuse direktorile avalduse. Direktor vastab avaldusele kahe nädala jooksul.

 (2) Õppeaasta jooksul võetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse alusel lapsi täiendavalt vastu vabade kohtade olemasolul.

 (3) Teiste omavalitsusüksuste haldusterritooriumil elavaid lapsi võetakse vastu vabade kohtade olemasolul. Vastuvõtmine toimub vastava vallavalitsuse poolse kirjaliku kooskõlastuse olemasolul.

 (4) Lapse seaduslik esindaja informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel kohandatakse võimaluse korral päevakava, kasvukeskkond ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldus.

§ 2.  Lapse lasteasutusse toomine, ära viimine ja puudumine
[Kehtetu - RT IV, 29.01.2016, 7 - jõust. 01.02.2016]

§ 3.  Lapse lasteasutusest väljaarvamine

 (1) Laps arvatakse lasteaiast välja:
 1) lapse seadusliku esindaja kirjaliku avalduse alusel;
 2) seoses kooli minekuga;
 3)
[Kehtetu - RT IV, 29.01.2016, 7 - jõust. 01.02.2016]

 (2)
[Kehtetu - RT IV, 29.01.2016, 7 - jõust. 01.02.2016]

§ 4.  Kulude tasumine
[Kehtetu - RT IV, 29.01.2016, 7 - jõust. 01.02.2016]

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]