HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:24.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 3

Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Vastu võetud 16.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, noorsootöö seaduse § 152 ja Väike-Maarja Vallavolikogu 29.06.2017 määruse nr 5 „Küsimuste lahendamise delegeerimine“ alusel.

§ 1.   Huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavalitsuse 30.08.2017 määrus nr 5 „Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine“.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kesküla
vallavanem

Peeter Rahnik
õigusnõunik vallasekretäri ülesannetes

Lisa 1 Väike-Maarja valla huvihariduse ja huvitegevuse kava

Lisa 2 Väike-Maarja vallas huvihariduses ja huvitegevuses osalemine

/otsingu_soovitused.json