Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kiili valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Kiili valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 25

Kiili valla 2019. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 24.01.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lg 2 alusel.

§ 1.  Kinnitada Kiili valla 2019. aasta eelarve vastavalt lisale.

§ 2.  Kinnitada reservfondi suuruseks 135 000 eurot.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist

Toomas Väljataga
Volikogu aseesimees volikogu esimehe ülesannetes

Lisa Kiili valla 2019. aasta eelarve