Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Paide linna 2019. aasta eelarve

Paide linna 2019. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Paide Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2019, 36

  Paide linna 2019. aasta eelarve

  Vastu võetud 24.01.2019 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Paide linna 2019. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt arvates 1. jaanuarist 2019.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Aivar Tubli
  Linnavolikogu esimees

  Lisa Paide linna 2019. aasta eelarve