Teksti suurus:

Raasiku Vallavalitsuse 16. mai 2016. a määruse nr 1 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 52

Raasiku Vallavalitsuse 16. mai 2016. a määruse nr 1 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2020 nr 2
jõustumine 01.02.2020

Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 4 lg 2 alusel.

§ 1.   Raasiku Vallavalitsuse 16. mai 2016. a määruse nr 1 „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine“ § 1 p 1 muudetakse ja sõnastatakse: „1) sünnitoetuse täismäär on 350 eurot;“.

§ 2.   Määrus jõustub 1. veebruaril 2020.

Andre Sepp
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json