SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 29.01.2020, 53

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Vastu võetud 27.01.2020 nr 3
jõustumine 01.02.2020

Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise määramise ja maksmise kord“ § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Hooldajatoetuse määrad

  Kehtestada hooldajatoetuse määrad järgmiselt:
  1) 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale 70 eurot kuus;
  2) 18-aastase ja vanema raske puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
  3) 3-18 aastase raske puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
  4) 3-18 aastase sügava puudega lapse hooldajale 70 eurot kuus.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Raasiku Vallavalitsuse 16. mai 2016. a määrus nr 2 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub 1. veebruaril 2020.

Andre Sepp
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json